Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Euroweg 200, 8061 SC te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Euroweg 200, 8061 SC te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061SC200
Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 31-10-2019

Euroweg 200, 8061 SC te Hasselt: voor het plaatsen van een houtzeef bij de bestaande klasseerinstallatie

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.