Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Dr. HAW van der Vechtlaan 88, 8061 HM te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Dr. HAW van der Vechtlaan 88, 8061 HM te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061HM88
Publicatiedatum: 27-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 18-11-2019

Dr. HAW van der Vechtlaan 88, 8061 HM te Hasselt: voor het plaatsen van een dakkapel

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.