Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning De Velde 9, 8064 PH te Zwartsluis

Verleende omgevingsvergunning De Velde 9, 8064 PH te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8064PH9
Publicatiedatum: 07-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 25-07-2019

De Velde 9, 8064 PH te Zwartsluis: voor het wijzigen van een bedrijfswoning naar plattelandswoning

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.