Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Buiten de Enkpoort 15, 8061 HR te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Buiten de Enkpoort 15, 8061 HR te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061HR15
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 08-07-2019

Buiten de Enkpoort 15, 8061 HR te Hasselt: voor het wijzigen van de bestaande handelsreclame

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.