Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Verleende omgevingsvergunning Ambachtsweg 28 en 28-9, 8061 RN te Hasselt

Verleende omgevingsvergunning Ambachtsweg 28 en 28-9, 8061 RN te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061RN28
Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning
Verzenddatum: 19-06-2019

Ambachtsweg 28 en 28-9, 8061 RN te Hasselt: voor het uitbreiden/wijzigen van de werkplaats

Gedurende een termijn van 6 weken na verzenddatum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van de besluiten echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.