Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het W.G. v/d Hulstfestival op 13 december 2019 te Hasselt

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het W.G. v/d Hulstfestival op 13 december 2019 te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 04-12-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

28 november 2019

  • W.G. v/d Hulstfestival op 13 december 2019 aan de Hoogstraat, Nieuwstraat, Brouwersgracht, Baangracht, Prinsengracht, Heerengracht, Wilhelminalaan, Gasthuisstraat, Ridderstraat, Eiland en deels H.A.W. van der Vechtlaan te Hasselt

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.