Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het Water Muze Festival bij het "Botterhuus" aan de Mastenmakersstraat te Zwartsluis op 6 juli 2019

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het Water Muze Festival bij het "Botterhuus" aan de Mastenmakersstraat te Zwartsluis op 6 juli 2019

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Zwartsluis
Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

19 juni 2019

  • Water Muze Festival op 6 juli 2019 bij het “Botterhuus” aan de Mastenmakersstraat te Zwartsluis

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.