Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het Sportevent Hasselt op het grasveld aan de Prinsenstraat te Hasselt van 15 t/m 19 juli 2019

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het Sportevent Hasselt op het grasveld aan de Prinsenstraat te Hasselt van 15 t/m 19 juli 2019

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

13 juni 2019

  • Sportevent Hasselt van 15 t/m 19 juli 2019 op het grasveld aan de Prinsenstraat te Hasselt

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.