Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het kampioenschap touwtrekken bij de Fanfare aan de Van Haersoltelaan te Hasselt op 21 september 2019

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van het kampioenschap touwtrekken bij de Fanfare aan de Van Haersoltelaan te Hasselt op 21 september 2019

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

13 juni 2019

  • Kampioenschap touwtrekken op 21 september 2019 op het grasveld bij de Fanfare aan de Van Haersoltelaan te Hasselt

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.