Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een sinterklaasintocht op 23 november 2019 te Zwartsluis

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een sinterklaasintocht op 23 november 2019 te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Zwartsluis
Publicatiedatum: 16-10-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

10 oktober 2019

  • Intocht sinterklaas op 23 november 2019 aan de Handelskade te Zwartsluis

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.