Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een openluchtconcert op 13 juli 2019 op de parkeerplaatsen aan de Stationsweg te Zwartsluis

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van een openluchtconcert op 13 juli 2019 op de parkeerplaatsen aan de Stationsweg te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Zwartsluis
Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

26 juni 2019

  • Openluchtconcert op 13 juli 2019 op de parkeerplaatsen aan de Stationsweg te Zwartsluis

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.