Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de Winterfair Genemuiden op 13 december 2019 te Genemuiden

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de Winterfair Genemuiden op 13 december 2019 te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 04-12-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

25 november2019

  • Winterfair Genemuiden op 13 december 2019 aan de Westerkaai (vanaf hoek Oosterbrugstraat), Kruisstraat, Kerkplein (deels), Simondsstraat, Langestraat (tot nr. 130), Markt en Havenplein te Genemuiden

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.