Home > Inwoners > Bekendmakingen > Evenementenvergunning > Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de wandelvierdaagse Genemuiden van 17 t/m 20 juni 2019

Verleende evenementenvergunning voor het organiseren van de wandelvierdaagse Genemuiden van 17 t/m 20 juni 2019

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 12-06-2019
Soort bekendmaking: evenementenvergunning

5 juni 2019

  • Wandelvierdaagse Genemuiden van 17 t/m 20 juni 2019 in en rondom het centrum van Genemuiden

Voor eventuele wegafzettingen tijdens evenementen wordt verwezen naar de website www.Bereikbaar.Overijssel.nl

Gedurende een termijn van 6 weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit echter niet. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Beheer.