Home > Inwoners > Bekendmakingen > Verkeersbesluit > Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen op het bedrijventerrein in Genemuiden.

Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen op het bedrijventerrein in Genemuiden.

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 15-05-2019
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Een verkeersbesluit is genomen voor:

  • het aanwijzen van parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen op het bedrijventerrein in Genemuiden.

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft een aanwijzingsbesluit genomen voor het verbod op parkeren van grote voertuigen op het bedrijventerrein. Er wordt een alternatief geboden door het aanwijzen van parkeervakken voor grote voertuigen. Hierdoor ontstaat de gewenste duidelijkheid over waar wel en niet geparkeerd mag worden.

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft daarom het besluit genomen om parkeerplaatsen voor vrachtwagens en bussen aan te wijzen. In de straten: Sasdijk, Kokosstraat, Sisalstraat, Nylonstraat en De Blokmat met een maximale parkeerduur van 24 uur en in de Schering met een maximale parkeerduur van 72 uur overeenkomstig het bordenplan.

Bezwaren

De besluiten liggen tot 3 juli 2019 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt. Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in het besluit