Home > Inwoners > Bekendmakingen > Verkeersbesluit > Verkeersbesluit voor het aanwijzen van fietsstroken op de Nijverheidsstraat in Genemuiden

Verkeersbesluit voor het aanwijzen van fietsstroken op de Nijverheidsstraat in Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 15-05-2019
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Een verkeersbesluit is genomen voor:

  • het aanwijzen van fietsstroken op de Nijverheidsstraat in Genemuiden

In de huidige situatie wordt overlast ervaren door parkerende voertuigen aan de Nijverheidstraat. Om dit tegen te gaan worden de fietssuggestiestroken aangewezen als fietsstroken.

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft daarom het besluit genomen om de fietssuggestiestroken op de Nijverheidsstraat aan te wijzen als fietsstroken en daarop fietssymbolen aan te brengen overeenkomstig het bordenplan.

Bezwaren

De besluiten liggen tot 3 juli 2019 ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt. Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in het besluit