Home > Inwoners > Bekendmakingen > Verkeersbesluit > Verkeersbesluit opheffen uitzondering en aanpassen parkeerverbod Pr. Julianastraat en Havenplein in Genemuiden

Verkeersbesluit opheffen uitzondering en aanpassen parkeerverbod Pr. Julianastraat en Havenplein in Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 22-05-2019
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Een verkeersbesluit is genomen voor:

  • Het opheffen uitzondering en aanpassen parkeerverbod Pr. Julianastraat en Havenplein in Genemuiden

In de Pr. Julianastraat mag nu tijdens marktdagen worden geparkeerd. Wanneer er auto’s geparkeerd staan, blijft er relatief weinig ruimte over om te passeren. Dit geeft een onoverzichtelijk verkeersbeeld, waardoor de doorstroming en de verkeersveiligheid in het gedrang komen. Ook is er behoefte om de tijden op de onderborden aan te passen, zodat deze beter aansluiten bij de huidige markttijden.

Het college van de gemeente Zwartewaterland heeft daarom het besluit genomen om de uitzondering op het parkeerverbod in de Julianastraat op te heffen, het onderbord in de Julianastraat met daarop de tekst “uitgezonderd dinsdag tussen 07:00 -18:00 h i.v.m. markt” te verwijderen en bij de ingang van het Havenplein het parkeerverbod te vervangen door een bord E04 (parkeerterrein; alleen parkeren in de vakken) met een onderbord met daarop de tekst “Parkeren niet toegestaan op dinsdag van 09.00 tot 18.00 h i.v.m. markt”.

Wilt u bezwaar maken?

Het verkeersbesluit is digitaal gepubliceerd op staatscourant.nl. Het besluit ligt tot 3 juli 2019 ter inzage. U kunt het besluit inzien bij de receptie in het gemeentehuis, Telvorenstraat 2 in Hasselt. Als belanghebbende kunt u binnen zes weken na de publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Meer details over hoe u bezwaar kunt maken vindt u in het verkeersbesluit.