Home > Inwoners > Bekendmakingen > Mededelingen > Uitschrijving BRP

Uitschrijving BRP

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 19-06-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen

Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende   ambtshalve gewijzigd in: “Onbekend”.

  • Genemuiden: C.M. Mateus De Almeida per 08-05-2019

Tot en met zes weken na publicatie kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA Hasselt.