Home > Inwoners > Bekendmakingen > Mededelingen > Uitschrijving BRP

Uitschrijving BRP

RSS
Gegevens bekendmaking
Publicatiedatum: 06-06-2018
Soort bekendmaking: Mededelingen

Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende ambtshalve gewijzigd in: “Onbekend”.

  • Alwa, M.  per 01-05-2018

Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA  HASSELT.