Home > Inwoners > Bekendmakingen > Mededelingen > Uitschrijving BRP

Uitschrijving BRP

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 22-04-2015
Soort bekendmaking: Mededelingen

Op grond van artikel 2.21 Wet basisregistratie personen (BRP) zijn de adresgegevens van de volgende personen ambtshalve gewijzigd in “Onbekend”.

Genemuiden

  • K.J. Wnuk, geb. 29-05-1982 per 11-03-2015
  • T.P. Juda, geb. 16-01-1986 per 12-03-2015
  • N.M. Pisczor, geb. 07-01-1992 per 12-03-2015

Bezwaar

Tot en met 6 weken na publicatie kan een belanghebbende tegen de uitschrijving bezwaar maken. In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval vermelden: uw naam en adres, de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft, een omschrijving van de beslissing, waartegen u bezwaar maakt en de redenen waarom u bezwaar maakt. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zwartewaterland.