Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Ontwerpbeschikking aanvraag omgevingsvergunning van Nahuysweg 8, 8061 EZ te Hasselt

Ontwerpbeschikking aanvraag omgevingsvergunning van Nahuysweg 8, 8061 EZ te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061EZ8
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

van Nahuysweg 8, 8061 EZ te Hasselt: voor het beëindigen van een scheepsbouw- en reparatiebedrijf (betreft vergunning milieu; alleen op afspraak in te zien)

Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen op afspraak met ingang van 29 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt daar de stukken op afspraak inzien op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur.
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een ieder zienswijzen, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Zwartewaterland. Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen bij de Omgevingsdienst IJsselland in te dienen.
Na de termijn van de ter inzage legging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.