Home > Inwoners > Bekendmakingen > Mededelingen > Onderhoud bomen

Onderhoud bomen

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Postcodegebied Zwartewaterland
Publicatiedatum: 07-08-2019
Soort bekendmaking: Mededelingen

De gemeente gaat in de periode augustus – oktober 2019 bomen snoeien. Deze bomen staan verspreid door de gemeente. Kleinere bomen worden vanaf de grond gesnoeid en voor grotere bomen wordt een hoogwerker ingezet. ROVA voert de werkzaamheden uit.

In onze gemeente staan circa 8.000 bomen. De gemeente Zwartewaterland wil de kwaliteit van haar bomenbestand verbeteren en de bomen duurzaam onderhouden. In 2018 zijn alle bomen geïnventariseerd. Op basis van veiligheid en urgentie is een onderhoudsplanning gemaakt tot 2023. In deze periode worden alle bomen gesnoeid en worden de snoeiachterstanden weggewerkt.