Home > Inwoners > Bekendmakingen > Verkeersbesluit > Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Vicariehof 8, 8061 KA te Hasselt

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Vicariehof 8, 8061 KA te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061KA8
Publicatiedatum: 21-08-2019
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Een verkeersbesluit is genomen voor:

  • het plaatsen van een bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met kenteken 25-RKZ-9, waarmee een gehandicaptenparkeerplaats voor particulier gebruik wordt aangewezen nabij de woning Vicariehof 8, 8061 KA te Hasselt (verzenddatum 14 augustus 2019).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen het bovengenoemd besluit gedurende zes weken, ingaand op de dag na verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA te Hasselt.