Home > Inwoners > Bekendmakingen > Verkeersbesluit > Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Streukelerstraat 22, 8061 ZD te Hasselt

Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken nabij Streukelerstraat 22, 8061 ZD te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061ZD22
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: verkeersbesluit

Een verkeersbesluit is genomen voor:

  • het plaatsen van een bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met kenteken JX-921-D, waarmee een gehandicaptenparkeerplaats voor particulier gebruik wordt aangewezen voor de woning Streukelerstraat 22, 8061 ZD te Hasselt (verzenddatum 11 juli 2019).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen het bovengenoemd besluit gedurende zes weken, ingaand op de dag na verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland, Postbus 23, 8060 AA te Hasselt.