Home > Inwoners > Bekendmakingen > Bekendmaking Mandaatbesluit WMO Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

Bekendmaking Mandaatbesluit WMO Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Postcodegebied Zwartewaterland
Publicatiedatum: 11-03-2015
Soort bekendmaking: Mededelingen

Mandaat

Op 3 maart 2015 hebben Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland het Mandaatbesluit WMO Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang vastgesteld. Het Mandaatbesluit WMO Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang verleent mandaat aan de GGD IJsselland om namens het college van burgemeester en wethouders te besluiten en te handelen in het kader van de verstrekking van een maatwerkvoorziening maatschappelijke opvang of beschermd wonen op grond van de regelingen Maatschappelijke Ondersteuning.

In werking

Het Mandaatbesluit WMO Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang  is met terugwerkende kracht op 1 januari 2015 in werking getreden.

Inzien

Het Mandaatbesluit WMO Beschermd Wonen en Maatschappelijke opvang is gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Zwartewaterland en is te raadplegen op www.Overheid.nl

Afschrift

Tegen betaling van de kosten is in het gemeentehuis Zwartewaterland een afschrift van de regelingen verkrijgbaar.