Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingvergunning Kaai te Hasselt

Aanvraag omgevingvergunning Kaai te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

12 juli 2019
Kaai te Hasselt: voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden in het kader van de inrichting van de omgeving Veerpoort 

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.