Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning van Nahuysweg 111, 8061 EZ te Hasselt

Aanvraag omgevingsvergunning van Nahuysweg 111, 8061 EZ te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061EZ111
Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

27 mei 2019
van Nahuysweg 111, 8061 EZ te Hasselt: voor het plaatsen van een dakkapel

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.