Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernardstraat 32, 8281 EE te Genemuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Prins Bernardstraat 32, 8281 EE te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281EE32
Publicatiedatum: 17-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

25 juni 2019
Prins Bernardstraat 32, 8281 EE te Genemuiden: voor het plaatsen van een overkapping

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.