Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning naast Jan van Arkelstraat 11, 8281 AA te Genemuiden

Aanvraag omgevingsvergunning naast Jan van Arkelstraat 11, 8281 AA te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

16 juli 2019
naast Jan van Arkelstraat 11, 8281 AA te Genemuiden: voor het kappen van een boom

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.