Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning langs de Zwartewaterweg en Werkerkaan te Hasselt (t.h.v. de Hanzeweg)

Aanvraag omgevingsvergunning langs de Zwartewaterweg en Werkerkaan te Hasselt (t.h.v. de Hanzeweg)

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 20-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

8 november 2019
langs de Zwartewaterweg en Werkerlaan te Hasselt (t.h.v. de Hanzeweg): voor het kappen van vijf essen

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.