Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Kokosstraat 18, 8281 JC te Genemuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Kokosstraat 18, 8281 JC te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281JC18
Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

29 mei 2019
Kokosstraat 18, 8281 JC te Genemuiden: voor het realiseren van een extra laadstraat/silo

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.