Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 25, 8281 DJ te Genemuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Karel Doormanstraat 25, 8281 DJ te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8281DJ25
Publicatiedatum: 23-10-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

15 oktober 2019
Karel Doormanstraat 25, 8281 DJ te Genemuiden: voor het plaatsen van een schutting

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.