Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Kapberg (nummer onbekend) te Genemuiden

Aanvraag omgevingsvergunning Kapberg (nummer onbekend) te Genemuiden

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Genemuiden
Publicatiedatum: 05-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

28 mei 2019
Kapberg (nummer onbekend) te Genemuiden: voor het bouwen van een woning

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.