Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Industrieweg (nummer onbekend) te Hasselt

Aanvraag omgevingsvergunning Industrieweg (nummer onbekend) te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 03-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

20 juni 2019
Industrieweg (nummer onbekend) te Hasselt: voor het bouwen van een bedrijfspand en het realiseren van een uitweg

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.