Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

Aanvraag omgevingsvergunning Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8064BB4
Publicatiedatum: 28-08-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

18 augustus 2019
Herman Buismanlaan 4, 8064 BB te Zwartsluis: voor het renoveren en uitbreiden van de woning

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.