Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Hasselt om de Weede te Hasselt

Aanvraag omgevingsvergunning Hasselt om de Weede te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 26-06-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

19 juni 2019
Hasselt om de Weede te Hasselt: voor de aanleg van een bouwweg ten behoeve van bouwverkeer

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.