Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Euroweg 200, 8061 SC te Hasselt

Aanvraag omgevingsvergunning Euroweg 200, 8061 SC te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: 8061SC200
Publicatiedatum: 24-07-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

17 juli 2019
Euroweg 200, 8061 SC te Hasselt: voor het plaatsen van een houtzeef bij de bestaande klasseerinstallatie

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag.