Home > Inwoners > Bekendmakingen > Omgevingsvergunning > Aanvraag omgevingsvergunning Diamanten Bolwerk te Hasselt

Aanvraag omgevingsvergunning Diamanten Bolwerk te Hasselt

RSS
Gegevens bekendmaking
Bekendmaking heeft betrekking op: Hasselt
Publicatiedatum: 06-11-2019
Soort bekendmaking: omgevingsvergunning

30 oktober 2019
Diamanten Bolwerk te Hasselt: voor het tijdelijk realiseren van een camperplaats (het plaatsen van een sanitaire unit, het aanleggen van verhardingen en het realiseren van een uitweg)

Bovengenoemde aanvraag is in te zien in het gemeentehuis op werkdagen van 8.30 uur tot 12.30 uur ('s middags op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de inhoud van de aanvraag