Home > Inwoners > Asbestverwijdering

Asbestverwijdering

Wat is asbest?

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen. Het heeft een vezelachtige structuur en is meestal wit tot lichtgrijs. Asbest is relatief sterk, brandwerend en goedkoop. Tot 1 juli 1993 werd asbest dan ook onder meer gebruikt als materiaal in daken van panden, woningen, schuurtjes of andere bijgebouwen. Asbest is echter gevaarlijk zodra er losse vezels vrijkomen. De met het blote oog onzichtbare asbestvezels kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit bepaalde vormen van kanker veroorzaken.

Waarom asbestdaken verwijderen?

Asbestdaken verweren na zo’n 30 jaar en beschadigen door weersinvloeden als storm en hagel. Zodra een asbestdak beschadigd raakt, komen er asbestvezels vrij. Omdat asbestvezelsmet het blote oog niet zichtbaar zijn, kan een verweerd asbestdak lange tijd het milieu vervuilen. Het inademen van deze vezels kan slecht zijn voor uw gezondheid en uw omgeving.

Verbod op asbestdaken na 2024

Om de risico’s te verkleinen en uit te sluiten, werkt de regering aan een verbod op asbestdaken. Met dit verbod zijn asbestdaken na 2024 verboden. Op de websites van Infomil en van de provincie Overijssel le​est u alles over het asbestdakenverbod. Het is een taak van gemeenten om er op toe te zien dat het verbod wordt nageleefd. Wanneer daken een gevaar opleveren voor de veiligheid, of de gezondheid, is het mogelijk om ook nu al een sanering af te dwingen. Om ervoor te zorgen dat het aantal asbestdaken zo snel mogelijk afneemt, helpt de gemeente u graag op weg om snel en gemakkelijk van uw asbestdak af te komen. Zo zorgen we samen voor een gezonde en veilige leefomgeving. 

Heeft u een asbestdak?

Is uw woning gebouwd voor 1993? Dan is de kans groot dat er asbest op uw dak ligt. u bent zelf verantwoordelijk voor de verwijdering daarvan. Op de website van Milieucentraal vindt u een video over asbest, waar het zit en hoe u het kunt herkennen. Twijfelt u over het materiaal op uw pand en wilt u zeker weten of u met asbest te maken heeft? Laat uw dak dan onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.

Meer informatie 

Heeft u een vraag over het verwijderen van asbest van uw dak, stuur dan een email naar asbestdaken@zwartewaterland.nl

of kijk op: