Jaarlijks brengt de ROVA een rapportage, de zogenoemde Grondstoffenmonitor, uit over het ingezamelde afval binnen de gemeente Zwartewaterland. Uit de Grondstoffenmonitor 2019 blijkt dat inwoners van gemeente Zwartewaterland hun afval goed scheiden.