Jaarlijks brengt de ROVA een rapportage, de zogenoemde Grondstoffenmonitor, uit over het ingezamelde afval binnen de gemeente Zwartewaterland. Uit de Grondstoffenmonitor 2019 blijkt dat inwoners van gemeente Zwartewaterland hun afval goed scheiden.

Inwoners van gemeente Zwartewaterland boden in 2019 gemiddeld 43kg restafval per persoon aan. Dit ligt ver onder het gemiddelde van 136kg per persoon in vergelijkbare gemeenten. Met het gemiddelde van 43kg wordt de landelijke doelstelling voor 2020 van maximaal 100kg restafval per persoon ruim gehaald.

86% van de grondstoffen is gescheiden aangeboden

Ruim 86% van de grondstoffen, zoals pmd, gft, textiel en papier, werden in 2019 gescheiden aangeboden. Deze grondstoffen worden gebruikt voor het maken van nieuwe producten. In vergelijkbare gemeenten is dit 71%. De landelijke doelstelling om in 2020 75% van het afval gescheiden aan te bieden, wordt in Zwartewaterland ruimschoots gehaald. Op gebied van afvalscheiding zijn we daarmee één van de koplopers in Nederland. 
 

Goede afvalscheiding loont

Het uiteindelijke doel is te komen tot maximale afvalscheiding en recycling en het terugdringen van de hoeveelheid (te verbranden) huishoudelijk restafval. Wethouder Rietman:

“Onze inwoners scheiden hun afval nu al erg goed. Dat verdient een groot compliment! We streven naar maximale afvalscheiding en daarmee een zo laag mogelijke hoeveelheid restafval. Restafval is namelijk niet bruikbaar en wordt verbrand. En de verbranding van dit restafval kost geld. Meer restafval betekent daarom ook een hogere afvalstoffenheffing. Goede afvalscheiding loont dus!”.
 

Extra aandacht voor kwaliteit grondstoffen

Net als het afgelopen jaar zetten de ROVA en gemeente Zwartewaterland extra in op de kwaliteit van de grondstoffen. Wethouder Rietman:

“De ROVA komt nog vaak materialen tussen de grondstoffen tegen die daar niet in thuis horen. Dan kunnen deze grondstoffen niet gebruikt worden om nieuwe producten van te maken. Er zit bijvoorbeeld vaak plastic (zakjes, bloempotten etc.) tussen het gft-afval. Wanneer gft-afval vervuild is, moet het worden verbrand. Dit is zonde.”

Hasselt, 9 september 2020