Inspraak, bezwaren en klachten

Op deze pagina vindt u meer informatie het indienen van zienswijzen, bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente en het indienen van een klacht over het handelen van een ambtenaar of bestuursorgaan.