De gemeente wil graag inwoners en ondernemers informeren over de overgang naar een aardgasvrije gemeente, welke mogelijkheden er zijn en wat dit betekent voor Zwartewaterland. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken in welke volgorde huizen, wijken of kernen het beste aardgasvrij worden gemaakt. Dit overgangsplan, ook wel de Transitievisie Warmte genoemd, moet klaar zijn aan het einde van dit jaar.

 

Europese afspraken


De gemeente Zwartewaterland gaat net als de rest van Nederland stapsgewijs van het aardgas af. In 2050 moeten alle woningen in Nederland zonder aardgas en met duurzame energie verwarmd worden. Dat is onderdeel van de energietransitie en in lijn met de Europese klimaatafspraken. Deze overgang gaat iedereen merken in zijn of haar woning.

Programma bijeenkomst


De informatiebijeenkomst heeft als doel om inwoners, ondernemers en andere belangstellenden te informeren over de weg naar een aardgasvrij Zwartewaterland. Ook is er tijdens de bijeenkomst ruimte voor gesprek en zijn er voorbeelden te zien die bezoekers inspireren over aardgasvrij wonen en leven. 

Aanmelden is niet nodig, belangstellenden zijn van harte welkom!

Vragen?


Inwoners en ondernemers met vragen over de bijeenkomst of de warmtetransitie kunnen een e-mail sturen naar duurzaam@zwartewaterland.nl of bellen met T 14 038.