In de gemeente Zwartewaterland zijn ruim 600 mantelzorgers actief. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een naaste zoals een familielid, vriend of kennis. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, emotionele steun of verzorging. Mantelzorgers doen dit werk onbetaald. De gemeente Zwartewaterland vindt dit een compliment waard. Zorgontvangers kunnen dit (financiële) compliment vanaf 1 september aanvragen. Het Steunpunt Mantelzorg beoordeelt en verstrekt de complimenten.