In de gemeente Zwartewaterland zijn ruim 600 mantelzorgers actief. Een mantelzorger is iemand die zorgt voor een naaste zoals een familielid, vriend of kennis. Het gaat bijvoorbeeld om huishoudelijke hulp, emotionele steun of verzorging. Mantelzorgers doen dit werk onbetaald. De gemeente Zwartewaterland vindt dit een compliment waard. Zorgontvangers kunnen dit (financiële) compliment vanaf 1 september aanvragen. Het Steunpunt Mantelzorg beoordeelt en verstrekt de complimenten.

Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die zorg verlenen aan Zwartewaterlanders

Het mantelzorgcompliment kan aangevraagd worden voor iedere mantelzorger die zorg verleent aan een inwoner van de gemeente Zwartewaterland. De mantelzorger verleent minimaal drie maanden per jaar, gemiddeld 8 uur per week, mantelzorg.

Een mantelzorger van 18 jaar en ouder komt in aanmerking voor een compliment van € 100, een mantelzorger van 12 – 18 jaar voor € 50 en een mantelzorger van 6 -12 jaar voor € 25. Het bedrag wordt via de bank overgemaakt.

Aanvraag mantelzorgcompliment kan vanaf 1 september via www.zwartewaterland.nl

Een zorgvrager uit Zwartewaterland kan het mantelzorgcompliment vanaf dinsdag 1 september tot dinsdag 1 december 2020 aanvragen. Dit kan via www.zwartewaterland.nl/mantelzorgcompliment. Is digitaal aanvragen geen optie? Dan is het ook mogelijk om een aanvraagformulier bij de balie van het gemeentehuis aan de Telvorenstraat 2 in Hasselt, bij de Schans in Zwartsluis, de Meente in Genemuiden, Teeuwland in Hasselt en bij de bibliotheken op te halen.

College spreekt waardering uit via het mantelzorgcompliment

Wethouder Gerrit Knol: “Veel inwoners uit onze gemeente zorgen onbetaald voor een naaste. Dit vergt veel van deze inwoners. We beseffen ons dat mantelzorgers het tijdens de coronacrisis extra zwaar hebben, bijvoorbeeld omdat de dagopvang gesloten is. Uit onderzoek van de GGD over de beleving van de coronacrisis van mantelzorgers bleek ook dat het voor mantelzorgers een zware periode is. Met dit compliment willen wij mantelzorgers laten weten dat hun inzet gewaardeerd wordt.”

Vanaf 2021 nieuwe wijze waardering mantelzorgers

Sinds 2015 deelt het college het mantelzorgcompliment uit aan mantelzorgers die zorg verlenen in gemeente Zwartewaterland. Vanwege de groei in het aantal aanvragen (van 350 naar 560) van de complimenten is de huidige vorm niet langer houdbaar. Daarom is dit jaar het laatste jaar dat de gemeente het compliment uitdeelt in haar huidige vorm. Voor het komende jaar zoekt de gemeente naar een nieuwe passende vorm.