Hoe stimuleren we gezond leven, wonen en werken in Zwartewaterland? Inwoners kunnen ideeën hierover mailen naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl. Deze oproep sluit aan op het Preventie Event, dat de gemeente onlangs organiseerde.

Op het Preventie Event in d’Overtoom in Genemuiden waren zo’n 70 aanwezigen: inwoners en professionals van verschillende maatschappelijke organisaties, zoals onderwijs, zorg, welzijn en sport. Zij gingen met elkaar in gesprek over Positieve Gezondheid. 

Plannen worden uitgewerkt

Een zo goed mogelijke algehele gezondheid en welbevinden van onze inwoners. Dat is was de gemeente voor ogen heeft. “Positieve Gezondheid noemen we dat”, legt wethouder Gerrit Knol uit. “Het gaat dan niet alleen over voldoende bewegen en gezond eten, maar ook over zingeving, meedoen en kwaliteit van leven. Daar willen we samen aan werken.”  

Tijdens het Preventie Event werden meer dan honderd ideeën verzameld. Ook eerder al sprak de gemeente hierover met verschillende partijen, waaronder de gemeenteraad, de Adviesraad Sociaal Domein en maatschappelijke partners. Alle aangedragen ideeën vormen input voor het Preventieplan, waaraan de gemeente momenteel werkt. 

Inwoners die niet bij het Preventie Event waren, kunnen vanzelfsprekend ook nog meedenken. Zij kunnen ideeën over Positieve Gezondheid mailen naar sociaaldomein@zwartewaterland.nl
 

Gemeenteraad

Het Preventieplan wordt in juni 2022 aan de gemeenteraad aangeboden. Daarna gaat de gemeente aan de slag met de uitvoering van de concrete plannen en projecten. “We willen plannen die laagdrempelig, praktisch uitvoerbaar en zichtbaar voor onze inwoners zijn”, aldus Knol.