De gemeente Zwartewaterland scheldt de huur voor sportvelden in het laatste kwartaal van 2020 gedeeltelijk kwijt. ‘Hiermee compenseren we de verenigingen die door corona inkomsten mislopen’, zegt sportwethouder Gerrit Knol.

De maatregelen rondom de coronacrisis hebben de verenigingen hard getroffen. ‘Een groot deel van de trainingen zijn stil gelegd, competities mogen niet meer gespeeld worden’, weet Knol. ‘Met het sluiten van de horeca is er ook geen kantineomzet meer voor de verenigingen waardoor er een omzetdaling van meer dan 20% is bij de verenigingen.’

TASO-regeling

Ondertussen lopen de huurlasten van de wel gewoon door. Gemeenten kunnen die huurlasten van verenigingen die gebruik maken van een gemeentelijke accommodatie gedeeltelijk compenseren. ‘Over de periode van 1 maart 2020 – 1 juni 2020 hebben ook al huur richting de sportparken kwijtgescholden’, vult wethouder financiën Maarten Slingerland aan. ‘Het Rijk heeft de gemeente hierin volledig gecompenseerd. In totaal € 28.121,42.’

Over het vierde kwartaal van 2020 wordt dus opnieuw huur kwijtgescholden. Dit geldt ook voor de binnensportverenigingen, die door corona niet gebruik kunnen maken van Sporthal de Prinsenhof. In totaal loopt de gemeente door corona € 11.028,37 aan huurinkomsten mis. Het Rijk zal dit via de zogenaamde TASO-regeling, waarin € 30 miljoen zit, compenseren.

Door moeilijke periode helpen

Sportclubs zijn heel belangrijk voor Zwartewaterland, besluit Knol. ‘Zij staan in het midden van onze samenleving. Zij verbinden mensen en zorgen ervoor dat onze inwoners gezond blijven. Met de huurcompensatie willen helpen we hen door deze moeilijke periode te komen, zodat Zwartewaterlanders in de toekomst weer volop kunnen sporten.’