Voor ouders, maar ook voor kinderen, is de periode rond een scheiding moeilijk. De spanningen in het gezin zijn vaak voelbaar. Over het algemeen ontstaat door een scheiding een onzekere, onveilige fase in het gezinsleven. Dit kan bij kinderen gevoelens van verlies en rouw, maar ook schuldgevoelens oproepen. Scheiding heeft daarnaast ook grote invloed op het functioneren als moeder en als vader. Er is minder aandacht voor de opvoeding en de ouder-kind relatie komt onder druk te staan. 

Problemen rond een scheiding kunnen verminderen dankzij humor van de ouder(s), onderlinge genegenheid, interesse voor de jeugdige en een positieve onderlinge communicatie. Daarnaast is een goede band met de inwonende ouder een belangrijke positieve factor. Ook de band met de uitwonende ouder is belangrijk, zij het in mindere mate. 

Een goede band met de uitwonende ouder is voor een kind in een echtscheidingssituatie belangrijker dan de frequentie van het contact. Onduidelijk is waarom sommige jeugdigen beter met de scheiding kunnen omgaan dan andere jeugdigen.

Maatschappelijk werk

Het Algemeen Maatschappelijk werk (AMW) kan u helpen op het gebied van gezin, relaties, werk, eenzaamheid, financiën, enzovoorts. De kernactiviteiten van het AMW zijn informatie en verwijzing naar de meest geschikte hulpverlening.

Loopt u tegen vragen of problemen aan? Het AMW geeft advies, informatie, bemiddeling of begeleiding. Het AMW biedt hiervoor verschillende hulpvormen: individuele gesprekken, gezinsgesprekken of groepsmaatschappelijk werk.

Informatie en aanmelden(externe link)

Contact met de gemeente

Neem contact op met de gemeente Zwartewaterland. Zij kijken met u mee welke hulp eventueel passend is. Telefoonnummer 14 038 of emailadres: sociaaldomein@zwartewaterland.nl
Bij voldoende interesse start de gemeente een groep op waarin ouders en kinderen hun verhaal kunnen delen.

Programma 'KIES'

'KIES' staat voor Kinderen In Echtscheidings Situaties. Het programma is voor alle jongeren die een scheiding meemaken of hebben meegemaakt. Vraag op de (basis)school van uw kind wanneer de groep weer start. 

Meer over KIES

Programma 'Jij en scheiden'

Op het Agnietencollege in Zwartsluis wordt het programma ‘Jij en scheiden’ aangeboden. Vraag bij de school wanneer deze groep start. 

Heeft u gevonden wat u zocht?