Planning van de werkzaamheden en wegafsluitingen

  • Maandag 6 tot en met zaterdag 25 september: fietspad Erfgenamenwegje en Nadorsterrandpad zijn afgesloten, inclusief de oversteek over de Vaartweg. 
  • Maandag 6 tot en met vrijdag 17 september: werkzaamheden op de Vaartweg aan de fietsoversteek Erfgenamenwegje. Werkzaamheden vinden in basis plaats buiten de rijbaan, waardoor beide rijstroken beschikbaar blijven. Op enkele momenten is meer werkruimte nodig en wordt 1 rijstrook afgesloten. Verkeer in beide richtingen kan dan om-en-om passeren onder begeleiding van verkeersregelaars. 
  • Maandag 20 tot en met zaterdag 25 september: afsluiting van de Vaartweg tussen de kruispunten met de Buiten de Venepoort en de Telvorenstraat. Doorgaand verkeer over de Vaartweg is dan niet mogelijk.
  • Maandag 27 september tot en met zaterdag 2 oktober: afsluiting van de Vaartweg tussen de kruispunten met de Telvorenstraat en de Zandvoortweg. Deze afsluiting vindt dagelijks plaats van 19:00 tot 06:00 uur Vanaf vrijdag 1 oktober 19:00 uur wordt doorgewerkt tot zaterdag 2 oktober 16:00 uur. Doorgaand verkeer via de Vaartweg is dan niet mogelijk.
     

Overzichtstekening verkeersmaatregelen en planning

planning verkeersmaatregelen vaartweg in beeld
Planning verkeersmaatregelen Vaartweg Hasselt

Omleidingen voor fietsers en gemotoriseerd verkeer

De omleidingsroutes worden met gele borden aangegeven. Fietsverkeer wordt omgeleid via de route Telvorenstraat – Jennegiespad – Bolwerk – Erfgenamenwegje – Buiten de Venepoort en vice versa. Gemotoriseerd verkeer kan de omleidingsroutes volgen via Zwolle (N331) of via Meppel (N331-N334-N375).

Verkeer uit de Nadorst kan tijdens de afsluiting van de Vaartweg de wijk verlaten via de Burgemeester Malcorpslaan. De kruising Telvorenstraat blijft open vanuit de Nadorst en vice versa. Vanuit Hasselt om de Weede is de ontsluiting via Ter Wee. Ter Wee is te bereiken via de Lakensnijdersgilde. Tijdens de afsluiting van de Vaartweg is de slagboom op de bouwweg open. De kruising Zandvoortweg blijft ook open voor verkeer.
 

Hulpdiensten en openbaar vervoer

Met de hulpdiensten en openbaar vervoersbedrijven zijn afspraken gemaakt over alternatieve routes en de doorgang van hun voertuigen. 
 

Meer informatie

Voor vragen of opmerkingen over de afsluitingen en omleidingsroute kunnen u terecht bij Schagen Infra via vaartweg@schageninfra.nl

Inhoudelijke informatie over de werkzaamheden aan de Vaartweg vindt u op

Herinrichting Vaartweg