Westerkaai

De Westerkaai wordt een aantrekkelijke wandelboulevard, die optimaal zicht biedt op de watersportactiviteiten in de haven en uitnodigt tot een aangenaam verblijf. De Westerkaai is bestemd voor kleinschalige watersport, met diverse aanlegsteigers. Deze kaai is onderdeel van de belangrijke recreatieve as tussen het veerhuis en het centrum. Het havengebied heeft ligplaatsen voor passanten en vaste liggers. Met name voor deze laatste groep is de capaciteit op dit moment niet toereikend.

 • De wandelstrook langs het water wordt verbreed.
 • Onderlangs het grastalud wordt een keermuur annex zitbank aangelegd.
 • Er wordt subtiele verlichting aangebracht.
 • De steigers worden verplaatst en het aantal ligplaatsen wordt verhoogd.
 • De damwand wordt vervangen (koppeling met beheersopgave): Doordat het aantal ligplaatsen wordt uitgebreid levert de binnenhaven meer vaste inkomsten op.

Ligplaatsen Binnenhaven

Download hieronder de tekening Ligplaatsen Binnenhaven in de nieuwe situatie.

Ligplaatsen Binnenhaven 2022

Oosterkaai

De Oosterkaai heeft een robuuster karakter. Hier kunnen ook grotere historische of visserijschepen aanleggen en zijn activiteiten op de kade mogelijk. De huidige inrichting met een doorgaande bomenrij en stevige haagblokken voldoet hier al aan. De uitstraling en eenduidigheid kan wel verbeterd worden.

 • De bestaande lage railing wordt vervangen door stevige bolders.
 • De gehele kade krijgt een meer eenduidige bestrating met (gebakken) klinkers.
 • Binnen de leefbaarheidsplannen wordt het profiel op het laatste deel van de Oosterkaai gewijzigd. Op deze manier parkeren auto’s aan de weg en is de kade beschikbaar voor wandelaars. De wens is om dit profiel in de toekomst langs de gehele Oosterkaai aan te brengen.
 • Koppeling met beheersopgave: De damwand wordt vervangen; De beeld- en verblijfskwaliteit wordt verhoogd. Mensen kunnen op een veilige manier over de Oosterkaai wandelen en het historische en functionele karakter van de kade blijft behouden.
Oosterkaai Genemuiden visual

Petroleumkelder als verbinding tussen oude ambacht en nieuwe industrie

De petroleumkelder heeft historische waarde en ligt op een mooie plek in Genemuiden, pal naast de haveningang en de sluis. Nadat Genemuiden rond 1920 elektriciteit kreeg, werd de kelder overbodig. De kelder is ooit gebouwd na een aantal grote branden om petroleum veilig op te kunnen slaan. Nu gebruiken gezamenlijke musea de kelder om de historie van Genemuiden op te slaan.

 • De rijke historie, ambachten en moderne industrie wordt vastgelegd op beeld (video).
 • Het beeldmateriaal wordt op één of meerdere schermen gepresenteerd in de petroleumkelder is voor een ieder toegankelijk.

Vanuit de kelder worden mensen doorverwezen naar bijvoorbeeld het tapijtmuseum en historisch centrum. Op deze manier is er meer aandacht en zijn er meer (betalende) gasten bij de musea.

Petroleumkelder verbinding oud ambacht naar nieuwe industrie

Fietsparkeren Sas Westerkaai

Een grote groep inwoners van Genemuiden gaat met de fiets naar het centrum- en havengebied, om hier te verblijven maar ook om van daaruit het water op te gaan. Op dit moment is er (te) weinig ruimte om fietsen te parkeren. Fietsen staan vaak op een plek waar ze overlast veroorzaken. Door een betere en ruimere parkeervoorziening aan te leggen bieden we een mogelijkheid om de fiets te parkeren. Daarmee verminderen we de overlast en verbeteren we de toegang tot bijvoorbeeld de petroleumkelder en het havengebied.

 • Bij de petroleumkelder verbeteren we de parkeerplaats voor fietsers.
Petroleumkelders Genemuiden

Heeft u gevonden wat u zocht?