Home > Hasselt > Hasselt - vrije tijd

Hasselt - vrije tijd

Stimuleren

De gemeente vindt het belangrijk om recreatie, sport en toerisme te stimuleren. Zwartewaterland moet enerzijds aantrekkelijk zijn voor toeristen en recreanten. Anderzijds willen we ook de recreatiemogelijkheden voor de eigen inwoners vergroten.

Ontdek de IJsseldelta

De toeristische promotie van Zwartewaterland wordt uitgevoerd door de IJsseldelta marketing. IJsseldelta marketing ontwikkelt toeristische producten en vervult een belangrijke functie bij het ontvangen, informeren en voorlichten van bezoekers en toeristen. Zwartewaterland heeft informatiepunten in Hasselt, Zwartsluis en Genemuiden.

Hanzestad Hasselt

Hasselt is een oude Hanzestad. De Hanze was een Middeleeuws handelsverbond tussen steden in Noord-Europa. Samen met Kampen, Zwolle, Hattem, Deventer, Zutphen en Doesburg maakt Hasselt deel uit van het samenwerkingsverband Hanzesteden langs de IJssel (en het Zwartewater).
Het Bureau Hanzesteden draagt zorg voor de promotie, productontwikkeling en marketingstrategie voor de gezamenlijke Hanzesteden.

Molen de Zwaluw

De Zwaluw is gebouwd in 1867 en heeft tot 1955 dienst gedaan als korenmolen. Binnen en buiten zijn er allerlei attributen te zien, die met het molenaarsvak te maken hebben. Sinds enige jaren is de molen ook een trouwlocatie.

Oude Stadhuis

Het Oude Stadhuis is een fraai laatgotisch gebouw uit de zestiende eeuw. Het pand is gevestigd op de markt van Hasselt en is ingericht als centrum voor toerisme, cultuur en historie. Naast de plaatselijke VVV, heeft ook de Historische Vereniging Hasselt hier haar onderkomen.

Kalkovens

De kalkbranderijen behoren tot de oudste industriƫle bedrijfstak in Hasselt. Al in de middeleeuwen kende men kalkbranderijen. Tijdens het productieproces worden schelpen omgevormd tot metselkalk. De Kalkovens zijn open voor bezoek in juli en augustus. Bezichtiging op afspraak.