Home > Hasselt > Hasselt - nieuws > Zes inwoners Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden

Zes inwoners Zwartewaterland Koninklijk onderscheiden

Zes inwoners van de gemeente Zwartewaterland ontvingen op donderdag 26 april tijdens de jaarlijkse Lintjesregen een Koninklijk onderscheiding uit handen van burgemeester Bilder. De versierselen, behorend bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, werden aan vijf gedecoreerden uitgereikt. Eén gedecoreerde verblijft in het buitenland. Hij krijgt zijn onderscheiding op een later moment overhandigd.

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen personen in aanmerking die zich voor de samenleving bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Met de woorden ‘Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau’ kregen de volgende personen de onderscheiding opgespeld door burgemeester Bilder.

  • De heer J. Kootstra, geboren 2 februari 1949 te Lemsterland, wonende Sportlaan 14, 8064 BS Zwartsluis
  • De heer H.A. Blankvoort, geboren 25 februari 1950 te Zwollerkerspel,  wonende Sikkel 71, 8061 ME Hasselt
  • De heer J.W. Oolbekkink, geboren 25 april 1939 te Rijssen, wonende Zandvoortweg 6, 8061 PB Hasselt
  • Mevrouw H. van Veen-Moorman, geboren 9 oktober 1962 te Zwartsluis, wonende De Zegge 17, 8064 HV  Zwartsluis
  • Mevrouw M. Hoekman, geboren 2 oktober 1961 te Genemuiden, wonende Hoofdspoor 41, 8281 MK  Genemuiden
  • De heer H. ten Klooster, geboren 22 juli 1951 te Hasselt, wonende Sportlaan 10, 8061 JK Hasselt (de heer Ten Klooster verblijft in het buitenland. Burgemeester Bilder heeft hem telefonisch op de hoogte gebracht van zijn benoeming. De versierselen worden op een latere datum uitgereikt).

Hasselt, 26 april 2018