Home > Hasselt > Hasselt - nieuws > WhatsApp-buurtpreventie in Hasselt geprofessionaliseerd

WhatsApp-buurtpreventie in Hasselt geprofessionaliseerd

Vorige week hebben een aantal beheerders van WhatsApp-buurtpreventie uit Hasselt nadere afspraken met elkaar gemaakt. Dit om te komen tot een sluitend WhatsApp-buurtpreventie netwerk. Alle beheerders die bij de gemeente in beeld zijn, werden uitgenodigd voor een overleg. Ook de wijkagent Hasselt sloot hierbij aan.

Belang aanmelden appgroepen op  www.wabp.nl

In Hasselt zijn meerdere appgroepen actief gericht op buurtpreventie. Beheerders, gemeente en politie benadrukken het belang dat een appgroep op de website www.wabp.nl wordt aangemeld. Hierdoor is het voor inwoners direct inzichtelijk of een medebewoner in hun buurt WhatsApp-buurtpreventie heeft opgezet. Als dit het geval is kunnen nieuwe deelnemers zich direct voor de appgroep aanmelden. Zo niet, dan kan iemand besluiten zelf het initiatief te nemen om een buurtpreventie appgroep op te zetten.

Belang aparte appgroep voor beheerders

Tot op heden ontbrak het aan onderlinge communicatie tussen de beheerders uit de verschillende buurten. Hierdoor is het netwerk WhatsApp-buurtpreventie niet dekkend. Een verdachte situatie die zich in een buurt voordoet, kan ook van belang zijn voor andere (omliggende) buurten. Belangrijke informatie moet tussen de groepen kunnen worden gedeeld. De beheerders hebben daarom afgesproken dat voor beheerders een aparte (overkoepelende) appgroep moet worden opgezet. De beheerder van de wijk Nadorst heeft het initiatief genomen en direct een appgroep voor de beheerders opgezet. Beheerders uit Hasselt -ook als ze niet in beeld zijn bij gemeente of politie- worden opgeroepen zich via het mailadres whatsappbgh@gmail.com aan te melden voor deze appgroep.

Vervolg

Beheerders vinden het waardevol met elkaar in gesprek te blijven over WhatsApp-buurtpreventie en de veiligheid in hun buurt. Beheerders, politie en gemeente hebben daarom afgesproken het overleg voort te zetten. Beheerders ontvangen via de beheerdersapp een uitnodiging voor het eerstvolgende overleg in het najaar.

Hasselt, 22 februari 2018